Spedice

Účetnictví

Odpočty

Poskytujeme náhradní plnění, o které zažádejte na:  l.zidkova(@)nonstopexpres.cz

Prezentované údaje za 1.- 4. čtvrtletí 2020

Procento plnění podmínky zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě z celkového počtu zaměstnanců : 75%

Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením podle §67 odst.2 písm.b)ZoZ a kteří pracují na chráněných pracovních místech: 1

Zaměstnanců celkem : 4 , z toho osob se ZTP: 1

 

 

 Dohoda o vymezení chráněného pracovního místa (pdf ke stažení)

  

  Zákon o zaměstnanosti (pdf ke stažení)

.