Odpočty

Poskytujeme náhradní plnění, o které zažádejte na:  l.zidkova(@)nonstopexpres.cz

Prezentované údaje za 1.- 4. čtvrtletí 2022
Procento plnění podmínky zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě z celkového počtu zaměstnanců : 75%

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením podle §67 odst.2 ZoZ : 2

Zaměstnanců (r. 2022) celkem : 4 , z toho osob se ZP: 2

Dohoda o vymezení chráněného pracovního místa (pdf ke stažení)

Zákon o zaměstnanosti (pdf ke stažení)